Η νομοθεσία στην Κύπρο σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια – πακέτα διακοπών

Διανύουμε ήδη το καλοκαίρι και ταξιδιωτικοί πράκτορες, διοργανωτές και αλλά και πωλητές οργανωμένων ταξιδιών (“πακέτων” με απλά λόγια) θα πρέπει να θυμούνται ότι ο τομέας παροχής τέτοιων υπηρεσιών είναι αυστηρά ρυθμιζόμενος νομοθετικά. Συγκεκριμένα, κυπριακή νομοθεσία η οποία ενσωματώνει στη Κύπρο την Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, επιβάλλει λεπτομερείς υποχρεώσεις στους σχετικούς εμπόρους είτε δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είτε μέσω καταστημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν το περιεχόμενο του διαφημιστικού και άλλου υλικού το οποίο απευθύνουν στους ταξιδιώτες αλλά και δικαιώματα των ταξιδιωτών όπως ακύρωσης, εκχώρησης εισιτηρίου, επιστροφής χρημάτων ακόμα και αποζημίωσης. Ταξιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και ταξιδιώτες πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα τους.

Έχει πρόσφατα εκδοθεί στο εξωτερικό δίτομο βιβλίο με ανάλυση των αντίστοιχων νομοθεσιών όλων των κρατών μελών για τη προσφορά και πώληση οργανωμένων ταξιδιών. Το γραφείο μας έχει εκπονήσει το κεφάλαιο που αφορά στην Κυπριακή νομοθεσία το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://intranet.eshte.pt/CollectiveCommentary/728/

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το δίτομο έργο με ανάλυση της Οδηγίας αλλά και της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους της Ένωσης εδώ: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=779771

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο info@markoullc.com.

error: Content is protected !!