Ένορκες Δηλώσεις

Το Δικηγορικό Γραφείο μας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Όρκων Νόμου (Κεφ. 18) και έχοντας δικηγόρο καταχωρημένο στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, μπορεί να δέχεται ενώπιον του την επαγωγή όρκων, διαβεβαιώσεων, ενόρκων δηλώσεων ή δηλώσεων και να διεκπεραιώνει ένορκες δηλώσεις, όπως:

 • Ακινητοποίησης Οχήματος
 • Αλλαγής ονόματος – επωνύμου
 • Αλλαγής ονόματος – επωνύμου ανήλικου
 • Αναγνώρισης Τέκνου
 • Απώλεια άδειας οδήγησης
 • Απώλειας Διαβατηρίου
 • Απώλειας Ταυτότητας
 • Γενική Ένορκη Δήλωση
 • Μη παραλαβής/Απώλειας Άδειας Προσωρινής Παραμονής
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας Σεναρίου
 • Σύναψης Γάμου
 • Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων

Το Δικηγορικό Γραφείο μας δύναται επίσης και να συνδράμει στη κατάρτιση οποιουδήποτε εγγράφου για την κατάρτιση του οποίου δυνατόν να απαιτείται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση.

Εξαιρούνται και θα πρέπει να απευθυνθείτε στα αρμόδια Πρωτοκολλητεία οι εξής δηλώσεις:

 • Όρκιση που απαιτείται βάσει των περί Βρεττανικής Ιθαγένειας και Νομικής Υπόστασης των Αλλοδαπών Νόμων
 • Όρκιση σε αγωγές ή θέματα που παραπέμπονται σε διαιτησία
 • Όρκιση σε σχέση με ένορκες δηλώσεις για επίδοση ποινικών κλητηρίων ενταλμάτων
 • Όρκιση σε διαδικασία ενώπιον Τούρκικων Οικογενειακών Δικαστηρίων

Παρακαλείσθε πριν να προσέλθετε για την ένορκη δήλωση να μας τηλεφωνήσετε στο +357 22377863 και να έχετε μαζί σας επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητας σας (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης κτλ.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Ελένη Ζαφείρη στο +357 22377863.»

Αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι  σημαντικό να συμβουλευτείτε ανεξάρτητο και έμπειρο δικηγόρο που θα σας καθοδηγήσει σωστά με τις ειδικές νομικές συμβουλές του ώστε να λάβετε ως αποζημίωση όσα πραγματικά δικαιούστε.

Η αξιολόγηση της κατάστασης σας είναι δωρεάν καθώς η δικηγορική αμοιβή καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία και σε κάθε περίπτωση παραμένει δική σας απόφαση εάν θα προχωρήσετε ή όχι με την διεκδίκηση της αποζημίωσης σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μας στο +357 22 377 863 ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα  στο info@markoullc.com

Επίσης μπορείτε να μάθετε περισσότερα για Ευθύνη οδηγού με το που εισέρχεται σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας

Compensation in case of a road traffic accident

In the event of a car accident it is important to consult an independent and experienced lawyer who will guide you properly so that you receive as compensation what you are really entitled to.

The evaluation of your case is FREE as the lawyer’s fee is covered by the insurance and in any case it remains your decision whether or not to proceed with claiming your compensation through us as your representative.

For more information you can contact us at: +357 22 377 863  or send us an email to info@markoullc.com.

Announcement for the EU Observatory on the Online Platform Economy

We proudly announce that the lawyer of our office, Christiana Markou, has been appointed by the European Commission to be one of the fifteen members of the Expert group to the EU Observatory on the Online Platform Economy which supports the Commission in monitoring the evolution of the online platform economy for evidence-based and problem-focused policymaking. The Expert group has several tasks:

 1. advise the Commission on the main trends of the online platform economy.
 2. analyse potentially harmful practices within the online platform economy, including:
 • issues related to algorithmic decision-making and ranking, including the question of transparency;
 • access to, and use of, different categories data, including personal data;
 • issues related to remuneration for material displayed online, in particular in relation to search results;
 • transparency and accountability in business-to-business commercial relations in online advertising;
 • differentiated treatment when business users on platforms compete with products offered by the platform;
 • restrictions on business users by platforms for offering different conditions when using other distribution channels;
 • possible impacts of these potentially harmful practices on consumers;

3.assist the Commission in the preparation of its annual work programme regarding these issues;

4. analyse the evolution of policy measures related to the online platform economy in the Member States, the Union or in third countries;

5. communicate with other relevant experts or centres of excellence upon the request and supervision of the Commission.

You can see more about the Expert group at:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy

Αεροπορικό Δίκαιο: Δικαιώματα του καταναλωτή

Ο δικηγόρος του γραφείου μας Βασίλης Αντωνίου συμμετείχε στις 25 Νοεμβρίου 2020 στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Αεροπορικό Δίκαιο: Δικαιώματα του καταναλωτή”, την οποία διοργάνωσε ο Νομικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τίτλος της εισήγησής του ήταν “Οι έκτακτες περιστάσεις κατά το Κανονισμό 261/2004 και οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εφαρμογή του Κανονισμού”. Αναλυτικότερα, παρουσίασε ορισμένες περιπτώσεις* κατά τις οποίες, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αερομεταφορείς δύνανται να επικαλεστούν τις “έκτακτες περιστάσεις” με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004 (αναφορικά με τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών) αποζημίωσης, όταν υπάρξει καθυστέρηση ή ματαίωση μιας πτήσης. Παράλληλα, ανέλυσε το τρόπο με τον οποίο τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν το σημαντικό αυτό νομοθέτημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου μεγάλος αριθμός πτήσεων έχει ματαιωθεί, ενώ τέλος, παρουσίασε τις πρόσφατες ανακοινώσεις/κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες η πανδημία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως “έκτακτη περίσταση”. Στην εκδήλωση, συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις σχετικές τόσο με τον ανωτέρω κανονισμό όσο και με ζητήματα διαφάνειας των αεροπορικών ναύλων και των συναφών χρεώσεων, η Νομική Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου κα. Αναστασία Στυλιανίδου και ο Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης.

*Στη παρουσίαση που συνοδεύει το παρόν κείμενο παρουσιάζεται ενδεικτική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι πρόκειται για ένα τομέα δικαίου με αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες, πράγμα που σημαίνει πως η εκάστοτε περίπτωση κρίνεται ad hoc.”

Cypriot Tort Law

The lawyer of our office, Christiana Markou has written a monograph with Achilles Emilianides on Tort Law published by Kluwer.

The book consists of an extensive analysis of Cypriot tort law. It is the first time that a comprehensive monograph about Cypriot tort law has been published in the English language.

Largely based on the English common law, Cypriot tort law has been codified in statutory legislation but is supplemented by the application of common law rules. The Cypriot courts have relied to a large extent on the development of the English case law in order to develop their own case law. The authors’ experience as both academics and practising advocates, as well as their experience in lecturing in both English and Cypriot tort law, has been instrumental in the completion of this volume (extract from the Preface).

For more information about the book, you can visit the relevant web page of the publisher here:
https://kluwerlawonline.com/EncyclopediaChapter/IEL+Tort+Law/TORT20200029

1 2 3
error: Content is protected !!