Νέοι κανόνες στην Κύπρο και στην υπόλοιπη ΕΕ για τις πωλήσεις προϊόντων και παροχή ψηφιακού περιεχομένου/ψηφιακών υπηρεσιών

H δικηγόρος του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου, αποδεχόμενη σχετική πρόσκληση, συμμετείχε σε διήμερο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ferrara στην Ιταλία στο οποίο συμμετείχε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και άλλοι νομικοί, εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις δύο νέες Οδηγίες της ΕΕ για τις καταναλωτικές συμβάσεις πώλησης αγαθών καθώς και προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Η Δρ. Μάρκου παρουσίασε κάποια στοιχεία της Κυπριακής νομοθεσίας που ενσωματώνει τις δύο πιο πάνω Οδηγίες η οποία τέθηκε σε εφαρμογή και ισχύει από τον Ιανουάριο του 2022 και με την οποία όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα σε καταναλωτές ή παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο  (όπως εφαρμογές, ηλεκτρονικά βιβλία, βίντεο ή μουσική παρεχόμενα online) ή ψηφιακές υπηρεσίες όπως software-as-a-service, θα πρέπει να συμμορφωθούν. Οι δύο νέοι νόμοι καλύπτουν τόσο κλασσικά αγαθά όσο και αγαθά με ψηφιακά στοιχεία (όπως τα έξυπνα ψυγεία για παράδειγμα) ενώ ρυθμίζονται πλέον και οι συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Οι νέοι αυτοί κανόνες αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε καταναλωτές πωλώντας αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες της σχετικής παρουσίασης εδώ:

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συγγράφουν αναλυτική αναφορά για την εθνική σχετική νομοθεσία η οποία θα δημοσιευθεί από διεθνή νομική έκδοση. Μια τέτοια αναλυτική αναφορά καταρτίζεται από την Δρ. Μάρκου και για τη Κύπρο.

Η Δρ. Χριστιάνα Μάρκου προγραμματίζει σχετικές εκπαιδεύσεις σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τις οποίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας στο info@markoullc.com.

error: Content is protected !!