Νέοι κανόνες στην Κύπρο και στην υπόλοιπη ΕΕ για τις πωλήσεις προϊόντων και παροχή ψηφιακού περιεχομένου/ψηφιακών υπηρεσιών

H δικηγόρος του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου, αποδεχόμενη σχετική πρόσκληση, συμμετείχε σε διήμερο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ferrara στην Ιταλία στο οποίο συμμετείχε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και άλλοι νομικοί, εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις δύο νέες Οδηγίες της ΕΕ για τις καταναλωτικές συμβάσεις πώλησης αγαθών καθώς και προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Η Δρ. Μάρκου παρουσίασε κάποια στοιχεία της Κυπριακής νομοθεσίας που ενσωματώνει τις δύο πιο πάνω Οδηγίες η οποία τέθηκε σε εφαρμογή και ισχύει από τον Ιανουάριο του 2022 και με την οποία όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα σε καταναλωτές ή παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο  (όπως εφαρμογές, ηλεκτρονικά βιβλία, βίντεο ή μουσική παρεχόμενα online) ή ψηφιακές υπηρεσίες όπως software-as-a-service, θα πρέπει να συμμορφωθούν. Οι δύο νέοι νόμοι καλύπτουν τόσο κλασσικά αγαθά όσο και αγαθά με ψηφιακά στοιχεία (όπως τα έξυπνα ψυγεία για παράδειγμα) ενώ ρυθμίζονται πλέον και οι συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Οι νέοι αυτοί κανόνες αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε καταναλωτές πωλώντας αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες της σχετικής παρουσίασης εδώ:

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συγγράφουν αναλυτική αναφορά για την εθνική σχετική νομοθεσία η οποία θα δημοσιευθεί από διεθνή νομική έκδοση. Μια τέτοια αναλυτική αναφορά καταρτίζεται από την Δρ. Μάρκου και για τη Κύπρο.

Η Δρ. Χριστιάνα Μάρκου προγραμματίζει σχετικές εκπαιδεύσεις σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τις οποίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας στο info@markoullc.com.

Ένορκες Δηλώσεις

Το Δικηγορικό Γραφείο μας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Όρκων Νόμου (Κεφ. 18) και έχοντας δικηγόρο καταχωρημένο στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, μπορεί να δέχεται ενώπιον του την επαγωγή όρκων, διαβεβαιώσεων, ενόρκων δηλώσεων ή δηλώσεων και να διεκπεραιώνει ένορκες δηλώσεις, όπως:

 • Ακινητοποίησης Οχήματος
 • Αλλαγής ονόματος – επωνύμου
 • Αλλαγής ονόματος – επωνύμου ανήλικου
 • Αναγνώρισης Τέκνου
 • Απώλεια άδειας οδήγησης
 • Απώλειας Διαβατηρίου
 • Απώλειας Ταυτότητας
 • Γενική Ένορκη Δήλωση
 • Μη παραλαβής/Απώλειας Άδειας Προσωρινής Παραμονής
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας Σεναρίου
 • Σύναψης Γάμου
 • Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων

Το Δικηγορικό Γραφείο μας δύναται επίσης και να συνδράμει στη κατάρτιση οποιουδήποτε εγγράφου για την κατάρτιση του οποίου δυνατόν να απαιτείται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση.

Εξαιρούνται και θα πρέπει να απευθυνθείτε στα αρμόδια Πρωτοκολλητεία οι εξής δηλώσεις:

 • Όρκιση που απαιτείται βάσει των περί Βρεττανικής Ιθαγένειας και Νομικής Υπόστασης των Αλλοδαπών Νόμων
 • Όρκιση σε αγωγές ή θέματα που παραπέμπονται σε διαιτησία
 • Όρκιση σε σχέση με ένορκες δηλώσεις για επίδοση ποινικών κλητηρίων ενταλμάτων
 • Όρκιση σε διαδικασία ενώπιον Τούρκικων Οικογενειακών Δικαστηρίων

Παρακαλείσθε πριν να προσέλθετε για την ένορκη δήλωση να μας τηλεφωνήσετε στο +357 22377863 και να έχετε μαζί σας επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητας σας (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης κτλ.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Ελένη Ζαφείρη στο +357 22377863.»

Αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι  σημαντικό να συμβουλευτείτε ανεξάρτητο και έμπειρο δικηγόρο που θα σας καθοδηγήσει σωστά με τις ειδικές νομικές συμβουλές του ώστε να λάβετε ως αποζημίωση όσα πραγματικά δικαιούστε.

Η αξιολόγηση της κατάστασης σας είναι δωρεάν καθώς η δικηγορική αμοιβή καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία και σε κάθε περίπτωση παραμένει δική σας απόφαση εάν θα προχωρήσετε ή όχι με την διεκδίκηση της αποζημίωσης σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μας στο +357 22 377 863 ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα  στο info@markoullc.com

Επίσης μπορείτε να μάθετε περισσότερα για Ευθύνη οδηγού με το που εισέρχεται σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας

Compensation in case of a road traffic accident

In the event of a car accident it is important to consult an independent and experienced lawyer who will guide you properly so that you receive as compensation what you are really entitled to.

The evaluation of your case is FREE as the lawyer’s fee is covered by the insurance and in any case it remains your decision whether or not to proceed with claiming your compensation through us as your representative.

For more information you can contact us at: +357 22 377 863  or send us an email to info@markoullc.com.

TRAIL – Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος για το Εμπορικό και Αστικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Η κ. Χριστιάνα Μάρκου, δικηγόρος, μέλος του γραφείου μας και Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε χθες 6 Δεκεμβρίου  2021 ως μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής TRAIL το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, τους στόχους και τις προκλήσεις του προγράμματος «TRAIL – Train in your language: multilingual transnational  training in EU civil  and commercial law» που αποσκοπεί στην εκπαίδευση δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών/επιδοτών στο Εμπορικό και Αστικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο πλαίσιο εκδήλωσης «National awareness event» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον τομέα αυτό του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Στην παρουσίαση του προγράμματος, μέλη του οποίου είναι η Κύπρος, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Λετονία και η Πολωνία, αναπτύχθηκαν οι δράσεις του TRAIL και επίκαιρα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Αστικού και Εμπορικού Δικονομικού Δικαίου.

Ευθύνη οδηγού με το που εισέρχεται σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας

Σε πρόσφατη απόφαση του, το Ανώτατο Δικαστήριο, ανατρέποντας απόφαση Πρωτόδικου Δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε αγωγή για αποζημιώσεις συνέπεια τροχαίου ατυχήματος στη βάση του ότι ο οδηγός αυτοκινήτου δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη για το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μοτοσικλετιστή, έκρινε ότι “με την είσοδο του έστω και κατά 0,50 μ. στη λωρίδα κυκλοφορίας του μοτοσικλετιστή, με πρόθεση να στρίψει δεξιά, προέβη σε πράξη η οποία συνιστά ανακοπή της πορείας του εφεσείοντα, ο οποίος αναγκάστηκε να προβεί στον ελιγμό με αποτέλεσμα τη σύγκρουση του επί του σταθμευμένου φορτηγού οχήματος.  Ο οδηγός του αυτοκινήτου ενήργησε κατ’ αυτό τον τρόπο χωρίς να είχε τηρήσει τη δέουσα επόπτευση και παρακολούθηση του δρόμου ώστε, έχοντας ορατότητα 100 περίπου μέτρα να αντιληφθεί την εξ’ αντιθέτου ερχόμενη μοτοσυκλέτα,  ενέργεια η οποία δεν συνάδει με πράξη συνετού οδηγού”. Ως εκ τούτου, το Ανώτατο Δικαστήριο επιμοίρασε την ευθύνη για το ατύχημα σε ποσοστό 50% για τον οδηγό του αυτοκινήτου και 50% για τον οδηγό του μοτοσικλετιστή με αποτέλεσμα να επιδικαστεί στον δεύτερο σημαντικό ποσό αποζημιώσεων. Η απόφαση είναι η Πολιτική Έφεση 19/2014, 28/6/21.

1 2 3 11
error: Content is protected !!