H νομοθεσία για τη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη Κύπρο

Η δικηγόρος του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο περιοδικό CITY με θέμα τη νομοθεσία για τη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη Κύπρο. Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα από την εν λόγω συνέντευξη:

“Η σχετική νομοθεσία προστατεύει τα έργα μόνο εάν είναι πρωτότυπα και νοουμένου ότι αυτά έχουν διατυπωθεί γραπτά, ηχογραφηθεί, καταγραφεί, εγγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, ή διαφορετικά εμφανισθεί με κάποια υλική μορφή. Με άλλα λόγια, κανένα έργο δεν τυγχάνει προστασίας εάν υπάρχει μόνο στη σκέψη του δημιουργού κι αυτό για ευνόητους λόγους”

“… ο Νόμος 59/76, στον οποίο έχω προαναφερθεί, ρυθμίζει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε αντικείμενο, στο οποίο αναγνωρίζεται ένα τέτοιο δικαίωμα, συγκεκριμένα, σε επιστημονικά έργα, φιλολογικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσικά έργα, καλλιτεχνικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών πάσης φύσεως, ταινίες, βάσεις δεδομένων, ηχογραφήσεις, εκπομπές και δημοσιεύσεις αδημοσίευτων έργων”

“Μπορεί να κατανοήσει κανείς ότι το ποιος είναι ο «δημιουργός» είναι ερώτημα καίριας σημασίας και επί τούτου είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς ότι κατά κανόνα, εργοδοτούμενος που δημιουργεί κάποιο έργο ή αντικείμενο στο πλαίσιο άσκησης των εργασιακών του καθηκόντων θεωρείται ότι έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον εργοδότη του, εκτός αντιθέτου συμφωνίας. Παρομοίως, πρόσωπο το οποίο πληρώνει τις υπηρεσίες εταιρείας συγγραφής προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή για παράδειγμα, λογίζεται ότι αποκτά το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός εάν η σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών προνοεί διαφορετικά. Επομένως, θα πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη ή υπογραφή συμβάσεων που αφορούν αντικείμενα ή έργα πνευματικής ιδιοκτησίας”

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη της εδώ: https://city.sigmalive.com/article/2022/8/1/pos-e-kupriake-nomothesia-prostateuei-ten-pneumatike-idioktesia/

Η νομοθεσία στην Κύπρο σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια – πακέτα διακοπών

Διανύουμε ήδη το καλοκαίρι και ταξιδιωτικοί πράκτορες, διοργανωτές και αλλά και πωλητές οργανωμένων ταξιδιών (“πακέτων” με απλά λόγια) θα πρέπει να θυμούνται ότι ο τομέας παροχής τέτοιων υπηρεσιών είναι αυστηρά ρυθμιζόμενος νομοθετικά. Συγκεκριμένα, κυπριακή νομοθεσία η οποία ενσωματώνει στη Κύπρο την Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, επιβάλλει λεπτομερείς υποχρεώσεις στους σχετικούς εμπόρους είτε δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είτε μέσω καταστημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν το περιεχόμενο του διαφημιστικού και άλλου υλικού το οποίο απευθύνουν στους ταξιδιώτες αλλά και δικαιώματα των ταξιδιωτών όπως ακύρωσης, εκχώρησης εισιτηρίου, επιστροφής χρημάτων ακόμα και αποζημίωσης. Ταξιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και ταξιδιώτες πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα τους.

Έχει πρόσφατα εκδοθεί στο εξωτερικό δίτομο βιβλίο με ανάλυση των αντίστοιχων νομοθεσιών όλων των κρατών μελών για τη προσφορά και πώληση οργανωμένων ταξιδιών. Το γραφείο μας έχει εκπονήσει το κεφάλαιο που αφορά στην Κυπριακή νομοθεσία το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://intranet.eshte.pt/CollectiveCommentary/728/

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το δίτομο έργο με ανάλυση της Οδηγίας αλλά και της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους της Ένωσης εδώ: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=779771

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο info@markoullc.com.

Νέοι κανόνες στην Κύπρο και στην υπόλοιπη ΕΕ για τις πωλήσεις προϊόντων και παροχή ψηφιακού περιεχομένου/ψηφιακών υπηρεσιών

H δικηγόρος του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου, αποδεχόμενη σχετική πρόσκληση, συμμετείχε σε διήμερο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ferrara στην Ιταλία στο οποίο συμμετείχε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και άλλοι νομικοί, εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις δύο νέες Οδηγίες της ΕΕ για τις καταναλωτικές συμβάσεις πώλησης αγαθών καθώς και προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Η Δρ. Μάρκου παρουσίασε κάποια στοιχεία της Κυπριακής νομοθεσίας που ενσωματώνει τις δύο πιο πάνω Οδηγίες η οποία τέθηκε σε εφαρμογή και ισχύει από τον Ιανουάριο του 2022 και με την οποία όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα σε καταναλωτές ή παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο  (όπως εφαρμογές, ηλεκτρονικά βιβλία, βίντεο ή μουσική παρεχόμενα online) ή ψηφιακές υπηρεσίες όπως software-as-a-service, θα πρέπει να συμμορφωθούν. Οι δύο νέοι νόμοι καλύπτουν τόσο κλασσικά αγαθά όσο και αγαθά με ψηφιακά στοιχεία (όπως τα έξυπνα ψυγεία για παράδειγμα) ενώ ρυθμίζονται πλέον και οι συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών. Οι νέοι αυτοί κανόνες αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε καταναλωτές πωλώντας αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες της σχετικής παρουσίασης εδώ:

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συγγράφουν αναλυτική αναφορά για την εθνική σχετική νομοθεσία η οποία θα δημοσιευθεί από διεθνή νομική έκδοση. Μια τέτοια αναλυτική αναφορά καταρτίζεται από την Δρ. Μάρκου και για τη Κύπρο.

Η Δρ. Χριστιάνα Μάρκου προγραμματίζει σχετικές εκπαιδεύσεις σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τις οποίες μπορείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας στο info@markoullc.com.

Ένορκες Δηλώσεις

Το Δικηγορικό Γραφείο μας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Όρκων Νόμου (Κεφ. 18) και έχοντας δικηγόρο καταχωρημένο στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, μπορεί να δέχεται ενώπιον του την επαγωγή όρκων, διαβεβαιώσεων, ενόρκων δηλώσεων ή δηλώσεων και να διεκπεραιώνει ένορκες δηλώσεις, όπως:

 • Ακινητοποίησης Οχήματος
 • Αλλαγής ονόματος – επωνύμου
 • Αλλαγής ονόματος – επωνύμου ανήλικου
 • Αναγνώρισης Τέκνου
 • Απώλεια άδειας οδήγησης
 • Απώλειας Διαβατηρίου
 • Απώλειας Ταυτότητας
 • Γενική Ένορκη Δήλωση
 • Μη παραλαβής/Απώλειας Άδειας Προσωρινής Παραμονής
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας Σεναρίου
 • Σύναψης Γάμου
 • Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων

Το Δικηγορικό Γραφείο μας δύναται επίσης και να συνδράμει στη κατάρτιση οποιουδήποτε εγγράφου για την κατάρτιση του οποίου δυνατόν να απαιτείται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση.

Εξαιρούνται και θα πρέπει να απευθυνθείτε στα αρμόδια Πρωτοκολλητεία οι εξής δηλώσεις:

 • Όρκιση που απαιτείται βάσει των περί Βρεττανικής Ιθαγένειας και Νομικής Υπόστασης των Αλλοδαπών Νόμων
 • Όρκιση σε αγωγές ή θέματα που παραπέμπονται σε διαιτησία
 • Όρκιση σε σχέση με ένορκες δηλώσεις για επίδοση ποινικών κλητηρίων ενταλμάτων
 • Όρκιση σε διαδικασία ενώπιον Τούρκικων Οικογενειακών Δικαστηρίων

Παρακαλείσθε πριν να προσέλθετε για την ένορκη δήλωση να μας τηλεφωνήσετε στο +357 22377863 και να έχετε μαζί σας επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητας σας (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης κτλ.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Ελένη Ζαφείρη στο +357 22377863.»

Αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι  σημαντικό να συμβουλευτείτε ανεξάρτητο και έμπειρο δικηγόρο που θα σας καθοδηγήσει σωστά με τις ειδικές νομικές συμβουλές του ώστε να λάβετε ως αποζημίωση όσα πραγματικά δικαιούστε.

Η αξιολόγηση της κατάστασης σας είναι δωρεάν καθώς η δικηγορική αμοιβή καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία και σε κάθε περίπτωση παραμένει δική σας απόφαση εάν θα προχωρήσετε ή όχι με την διεκδίκηση της αποζημίωσης σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μας στο +357 22 377 863 ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα  στο info@markoullc.com

Επίσης μπορείτε να μάθετε περισσότερα για Ευθύνη οδηγού με το που εισέρχεται σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας

Compensation in case of a road traffic accident

In the event of a car accident it is important to consult an independent and experienced lawyer who will guide you properly so that you receive as compensation what you are really entitled to.

The evaluation of your case is FREE as the lawyer’s fee is covered by the insurance and in any case it remains your decision whether or not to proceed with claiming your compensation through us as your representative.

For more information you can contact us at: +357 22 377 863  or send us an email to info@markoullc.com.

1 2 3 11
error: Content is protected !!