Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ασφάλεια προϊόντων

Δυνάμει του Άρθρου 19(2) της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει στο Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έκθεση επί της εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας στα διάφορα κράτη μέλη ανά τρία έτη από 15 Ιανουάριου 2004. Για σκοπούς ετοιμασίας της επικείμενης έκθεσης, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την εφαρμογή της Οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και στις χώρες της ΕΟΧ η οποία περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση συνεντεύξεων με τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς και την κατάρτιση εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος/χώρα. Οι συνεντεύξεις και εκθέσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί για σκοπούς ετοιμασίας της μελέτης που θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή υποστηρικτικά προς την ετοιμασία της οφειλόμενης από το Άρθρο 19(2) έκθεσης εφαρμογής. Οι συνεντεύξεις και η έκθεση για την Κύπρο ανατέθηκε στη δικηγόρο του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου.

Regulation and Enforcement in the Digital Age (REDA) 2019

The lawyer of our office, Assistant Professor Christiana Markou, has organized the international conference of Regulation and Enforcement in the Digital Age (REDA) 2019 as a member of the organizing committee. REDA with hot topics on recent law developments attracts speakers and scholars from around the world. Dr. Christiana Markou has given a speech on data retention law in Cyprus. She emphasized that case law has not been developing in the right direction but there is now a serious possibility for a change as the Supreme Court of Cyprus will examine the matter of the compatibility of the Cypriot data retention legislation with the EU Charter of Fundamental Rights. The presentation and her speech can be found here:

Consent in EU law means consent: Top European Court confirms our views on the application of the law on cookies so far

On the 1st October 2019, the CJEU in Case C‑673/17 has clarified that Article 5(3) of the E-privacy Directive (the so-called Cookie Law) and the GDPR provisions on consent require actively signified consent to the use of cookies. Accordingly, the use of pre-checked boxes (and other ways of inferring consent such as from the act of a user reading a Web page) do not allow for the securing of valid user consent. This approach is consistent with consent requirements in other contexts, such as Article 22 of the Consumer Rights Directive. The said provision specifically states that that pre-checked boxes referring to charges for additional products to be incurred by the consumer when he submits an order for a main product do not constitute valid consent to such additional charges. It would seem that consent means consent under EU law! The approach taken by the CJEU is also consistent with the views expressed a few years ago by Christiana Markou, lawyer of our office, when she illustrated that Data Protection Authorities and other officials were wrong in the way they were interpreting the relevant (cookies) provision of the e-Privacy Directive, perhaps due to the strong business resistance towards the relevant consent requirement. You can find her related work titled Markou, C. Behavioural Advertising and the New “EUCookie Law” as a Victim of Business Resistance and a Lackof Official Determination. Data Protection on the Move: Current Developments in ICT and Privacy/Data Protection (2016), 213–247 here: https://www.springerprofessional.de/behavioural-advertising-and-the-new-eu-cookie-law-as-a-victim-of/7085912

Cyprus: A Look into the Law for the Effective Application of the GDPR

In this report just published by the European Data Protection Law Review, the lawyer of our office, Christiana Markou takes a look into the law introduced in Cyprus for the effective application of the GDPR. The report shows how Cyprus has made use of the options allowed to Member States by the GDPR and comments on the relevant choices made by the Cypriot legislator. For more information you can read the article here:

https://edpl.lexxion.eu/article/EDPL/2019/3/13

Best Legal 6th Annual Conference

Our law office has attended the 6th Annual Best Legal Conference, which took place in Limassol on the 26th September 2019.  The conference presents the latest legal developments having an impact on businesses in Cyprus. The lawyer of our office and Assistant Professor of Law at the European University of Cyprus, Christiana Markou, has been an invited speaker. Her speech was on the state of data retention laws in Cyprus after the annulment of the EU Data Retention Directive. On the panel discussion followed, she further enlightened attendees about issues pertaining to the GDPR and other relevant regulation. Eleni Zafeiri, lawyer of our office has attended the conference as a delegate in order to keep up with the latest developments in the legal framework for new technologies.

1 2 3 8