Επιτυχής προσφυγή για μη προαγωγή Αστυνομικού

Τo Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε στις 1 Σεπτεμβρίου του 2023 την απόφαση του στην προσφυγή υπ’ αριθμόν 340/2018 (Συνεκδ. Υποθ. Αρ. 237/2018 κ.α.) που χειρίστηκε το γραφείο μας εκ μέρους του Αιτητή αστυνομικού, η οποία έκανε δεκτή την εν λόγω προσφυγή και ακύρωσε την διοικητική πράξη προαγωγής στον βαθμό Υπαστυνόμου άλλων αστυνομικών κατά παράλειψη προαγωγής και του ιδίου. Η προσβαλλόμενη πράξη της Διοίκησης που δημοσιεύτηκε στις εβδομαδιαίες Διαταγές της Αστυνομίας στις 25/12/2017 και που δεν προήγαγε τον Αιτητή λόγω συνολικά χαμηλότερης βαθμολογίας σε σχέση με τους προαχθέντες, κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι πάσχει ως προς την αιτιολογία που δόθηκε από το Συμβούλιο Κρίσεως κατά την ενώπιον του προφορική συνέντευξη των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η χρησιμοποίηση των σημείων VX  από τα μέλη του Συμβουλίου αναλόγως της απάντησης που δόθηκε στις επιμέρους ερωτήσεις αποτελούν την αντιστοιχία της αριθμητικής απόδοσης μονάδων για τα διάφορα θεσμοθετημένα σημεία κρίσης και δεν ικανοποιούν τη νομοθετική απαίτηση για αιτιολόγηση, καθώς λείπει η παράθεση εκείνων των γεγονότων, στοιχείων και παρατηρήσεων που επεξηγούν τη γενική εντύπωση του Συμβουλίου Κρίσεως.

error: Content is protected !!