Συμμόρφωση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων και πλατφόρμων με τον Νόμο

Στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ) προχώρησε η πασίγνωστη ιστοσελίδα εξεύρεσης καταλυμάτων Airbnb, μετά από καταγγελίες που έγιναν από καταναλωτές.

Πλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.[1], οι προσφορές καταλυμάτων στους καταναλωτές θα είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που ορίζονται στο δίκαιο της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών. Η εταιρεία προχώρησε στην κίνηση αυτή κατόπιν αιτήματος που διατύπωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ τον Ιούλιο του 2018.

Οι σημαντικότερες και πιο ευδιάκριτες τροποποιήσεις που έγιναν από την εταιρεία είναι ότι, στην αναζήτηση καταλύματος με επιλεγμένες ημερομηνίες, οι χρήστες βλέπουν πλέον, τη συνολική τιμή στη σελίδα αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων υποχρεωτικών επιβαρύνσεων και τελών (όπως χρεώσεις για υπηρεσίες καθαρισμού και τοπικούς φόρους). Επί της ουσίας δεν υπάρχουν πλέον υποχρεωτικά τέλη «έκπληξη» που να εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες.

Επιπλέον, η Airbnb θα κάνει ευδιάκριτη την διαφορά μεταξύ καταλυμάτων που διατίθονται στην αγορά από ιδιώτες και αυτών που διατίθονται από επαγγελματίες.

Παράλληλα η Airbnb παρέχει στον δικτυακό της τόπο, σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, ο οποίος μάλιστα είναι εύκολα προσβάσιμος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών.

Τέλος, η εταιρεία προχώρησε σε αναθεώρηση των όρων παροχής υπηρεσιών της, καθιστώντας πλέον σαφές ότι οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν κατά της Airbnb ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας κατοικίας, ότι σέβεται τα βασικά νομικά δικαιώματα των χρηστών να προσφεύγουν κατά του παρόχου καταλύματος, σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή άλλων ζημιών καθώς και ότι δεσμεύεται να μη μεταβάλλει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να ενημερώνει σαφώς τους χρήστες εκ των προτέρων και χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη σύμβαση τους.

Η μη τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα δικαιώματα των καταναλωτών επιφέρει μεγάλες χρηματικές ποινές στους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών σελίδων.

Για να μάθετε αν η ιστοσελίδα σας τηρεί τους όρους της ευρωπαϊκής οδηγίας και για να εναρμονιστείτε με αυτή επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3990_el.pdf

error: Content is protected !!