Είστε σωματείο ή σύνδεσμος; Έχετε συμμορφωθεί με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας; Υπάρχει προθεσμία

Η νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των σωματείων (ή των συνδέσμων, όπως αποκαλούνται συνηθέστερα) άλλαξε με αποτέλεσμα να απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο καταστατικό των συνδέσμων, μεταξύ άλλων. Παρά τη παράταση που δόθηκε (μέχρι τις 30/6/2019), οι εφημερίδες σήμερα δημοσιεύουν ότι ένας πολύ μικρός αριθμός σωματείων συμμορφώθηκε με τις νέες διατάξεις με αποτέλεσμα να είναι η πιθανό η Βουλή να ψηφίσει νέα παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019. Το γραφείο μας έχει διεκπαιρεώσει τη διαδικασία συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία αριθμό πελατών μας που αποτελούν συνδέσμους ή σωματεία εντός της αρχικώς τασσόμενης προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στη δικηγόρο του γραφείου μας, Γεωργία Ζαντήρα (g.zantira@jurisprudentes.com)

error: Content is protected !!