ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: GDPR – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δικηγόρος του γραφείου μας, Χριστιάνα Μάρκου, ως εκπαιδεύτρια του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution εκπόνησε την εκπαίδευση 28 επαγγελματιών επί του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ».

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στις 22,23,29,30 Μαρτίου 2023, είχε διάρκεια 14 ωρών και ήταν επιχορηγημένη από την ΑΝΑΔ, καθώς και εγκεκριμένη από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 14 CPDs.  Δόθηκε έμφαση στον διαχωρισμό απλών και ευαίσθητων δεδομένων, στις προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας, στην εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου, στην αξιολόγηση μιας παράβασης καθώς και στην ορθή συμπλήρωση του αρχείου δραστηριοτήτων και την κατάρτιση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσα από πρακτικές- διαδραστικές ασκήσεις και εργαλεία. Το υλικό που αφορά τον Κανονισμό και οι ανάγκες συμμόρφωσης με αυτόν παραμένουν πάντοτε επίκαιρες και αφορούν κάθε οργανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο και αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, η οποία στέφθηκε με επιτυχία και η οποία ήταν η δεύτερη στη σειρά από το Κέντρο, εφόσον η πρώτη έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2022.

Εκπαιδευόμενοι ήταν Δικηγόροι, Υπεύθυνοι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPOs), Διοικητικά Στελέχη εταιρειών (CEOs, CFOs, CIOs), Ανώτερα Στελέχη σε ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμούς, Λειτουργοί Συμμόρφωσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

error: Content is protected !!